Bijenorchis

Bijenorchis

Juni is de bloeimaand van veel wilde orchideeën.

De Bijenorchis (Ophrys apifera) heeft haar naam ontleend aan het feit dat de onderlip van de bloem op een bij gelijkt. De plant groeit op kalkhoudende vochtige graslanden die in het verleden verstoord zijn. Je vindt ze langs de weg, op bermen en dijken, duinen, kalkhellingen, ... en dit zowel in volle zon of schaduw. De plant is beschermd.

FR: