Bonte piet

Bonte piet

Deze prachtige steltloper is een typische vogel van de kust, met z'n zwart-wit verenkleed en lange oranje snavel onmisbaar.

De Scholekster (Haematopus ostralegus) is een vogel van het strand, golfbrekers en Schorre.  Met hun bont zwart-wit verenkleed en oranje-rode snavel gemakkelijk te herkennen. In winterkleed hebben ze een witte keelband. Jonge vogels zijn bruin-zwart-wit met een vuil geel-oranje snavel met zwarte punt. Hun roep 'tepiet tepiet' is ook zeer herkenbaar.

Ze leven van mossels en andere tweekleppigen, wormen en andere ongewervelden.

Het nest is een kuiltje in de grond waarin 3 tot 4, vuil groen-bruine met donkere vlekken, eieren worden gelegd. De jongen zijn nestvlieders die lang door de ouders worden gevoederd.

Ze worden gemiddeld 30 jaar oud maar er bestaat een melding van een geringde vogel die op het ogenblik van de waarneming 46 was.

Ze leven volgens het ritme van het getij. Met hoogtij zoeken ze in grote groepen een HVP (hoogwatervluchtplaats) op om te rusten.

FR: Huitrier pie