Broedzorg en vertrek wadvogels

Broedzorg en vertrek wadvogels

Heel wat wadvogels  broeden in het hoge noorden, ze hebben meestal nestvlieders als kuikens, die kunnen van zodra ze uit het ei zijn gekropen en droog zijn, zelf rondlopen en voedsel zoeken.


Afhankelijk van de soort zorgt één van de ouders voor de opgroeiende jongen, voor sommige soorten is dat de man, voor andere dan weer de vrouw, meestal verlaat de ouder die niet zorgt dan ook al het broedgebied richting overwinteringsgebied..

Overzicht soorten en hun broedzorg

Scholekster beide, uniek bij steltlopers* krijgen de jongen nog 6 weken voedsel

Kluut beide, jongen worden naar veilige plaatsen geleid en onder de veren beschermt

Strandplevier beide, meestal vertrekt één van de ouders voor de jongen groot zijn

Bontbekplevier beide, soms twee broedsels**

Zilverplevier beide

Kanoet man, vrouw vertrekt eerst naar Z, dan man, laatst de jongen

Drieteenstrandloper twee broedsels, eerste door man, tweede door vrouw

Krombekstrandloper man, eerst vrouw naar Z, dan man, laatst jongen

Bonte strandloper beide, man zorgt meer voor pulli, vrouw eerder naar Z

Kleine strandloper beide, twee broedsels, eerste door man, tweede door vrouw

Paarse strandloper man, vrouw verlaat broedgebied als eieren uitkomen, man als jongen kunnen vlliegen, jongen laatst

Rosse grutto beide

Wulp beide

Regenwulp beide

Zwarte ruiter man, vrouw verlaat broedgebied na het leggen van de eieren, man als jongen kunnen vliegen, jongen laatst

Tureluur beide, vrouw verlaat eerder jongen net voor ze vliegen

Groenpootruiter beide

Steenloper beide, zeer agressief tav predatoren

Kemphaan vrouw, man neemt geen deel aan broedzorg, dus snel weer naar Z

* alle steltlopers zijn nestvlieders, pulli moeten kunnen dus zelf naar voedsel zoeken

** noordelijke broedende steltlopers hebben geen kans op een tweede broedsel, temperatuur daalt te snel.

info: zwin.be