Hondskruid

Hondskruid

Dit is een niet alledaagse plant, het is een wilde orchidee.

Hondskruid (Anacamptis pyramidalis) is een relatief zeldzame plant van dijkgraslanden, wegbermen, duinen of braakliggende stukken. De plant lijkt zich ook bij ons uit breiden maar het blijft een zeldzame en kritische soort.