Cetti-cetti

Cetti-cetti

Deze zangvogel laat bijna het heel jaar z'n zang horen.

De Cetti's zanger (Cettia cetti) is is een kleine zangvogel van rietkragen met struikjes. Ze leiden een verborgen leven en worden enkel verraden door hun luide zang, een onomatopee, een klanknabootsing. Ze zitten ook nooit stil.

FR: Bouscarle de Cetti