Climate change

Climate change

De gevolgen van klimaatverandering zijn momenteel duidelijker te zien. Het weer slaat hier en daar op hol en we merken dat de rollende sneeuwbal snel groter wordt, te snel.

Sinds de ontdekking van de nieuwe continenten door de oude wereld is de exploitatie van deze nieuwe culturen en natuur ingezet, met alle gevolgen van dien. Authentieke culturen zijn zo goed als verdwenen of aangepast. De wilde natuur is ingenomen door grootschalige landbouw monoculturen. De biodiversiteit is er zo goed als verdwenen.

De wetenschap heeft er ook voor gezorgd dat we, waar de middelen aanwezig zijn, we het ook beter hebben. Met als gevolg dat onze wereldpopulatie er op enkele decennia tijd meer dan verdubbeld is, meestal ten koste van andere, minder begoede gemeenschappen. Armoede, uitbuiting, onderdrukking en meer.

Buitensporige uitbuiting van de wilde natuur zorgt voor ontbossing van oeroude wouden, savannes, graslanden, steppen, ... Ze worden ingenomen door grootschalige landbouw monoculturen. Oceanen worden bijna leeg gevist. Ook wordt op veel plaatsen ruimte ingenomen om te wonen natuurlijk. Op al die plaatsen verdwijnt de biodiversiteit en wordt de ecologische cirkel van het leven verstoord of verbroken. Het natuurlijk leven verdwijnt.

Als gevolg van al dat verlies van biodiversiteit, merken we een neergang van wilde natuur en een verhoogde hoeveelheid koolstof in de atmosfeer. Te wijten aan de gestegen wereldbevolking en bijhorende activiteiten zorgt dit voor een groter wordende verstoring van ons klimaat.

Extreme weersomstandigheden zorgen voor woestijnvorming, het smelten van gletsjers, permafrost en poolkappen, met als gevolg overstromingen, zware stormen, droogtes, seizoensverstoring, stijging van de zeespiegel en zoveel meer, ... worden zeer actueel of zijn het al.

Veel van die problemen zorgen ook voor culturele spanningen en dan is de strijdbijl niet veraf, ook zeer actueel en groeiend.

Uiteraard is de oplossing niet eenvoudig, 'rewilding' van de ingenomen ruimte kan zorgen voor meer biodiversiteit en het evenwicht terug te herstellen. We gaan ook weer moeten leren leven met onze natuur zonder die uit te buiten. Het zijn uitdagingen die we in de nabije toekomst moeten zien uit te voeren.

We zien nu al duidelijk de sporen van een wereld die bijna om zeep is, we gaan heel hard ons best moeten doen om dit niet te laten gebeuren.