Componeren in de struiken

Componeren in de struiken

Vanaf half april komen de zomergasten zangvogels er ook aan.

De Nachtegaal (Luscinia megarhynchos) is er één van, zo rond 15 april hoor je de eerste concerten, dan zingen de mannetjes bijna onafgebroken, ja zelfs ook overdag.

's Nachts vliegen de vrouwtjes ook langs en daarom zingt die man ook 's nachts, z'n toekomstige ega probeert hij zo 'binnen' te doen. Ook maken ze duidelijk aan andere mannen dat dit territorium bezet is. Die drang is in het begin zo groot dat ze blijven zingen zelfs als je naast hen staat.

Het lied is een combinatie van knorren, fluiten, piepen, krassen, zoemen, met de gepaste pauzes alsof een heel orkest daar in de struiken bezig is. Voor veel vogel liefhebbers een streling voor het oor. Het is ook een magistraal moment, zo vroeg in de morgen met de opkomende zon die prachtige zangvogel horen zijn ding doen.

FR: Rossignol philomèle
EN: Common Nightingale
DE: Sprosser