De gedekte tafel

De gedekte tafel

Een slikkeplaat is zeer belangrijk voor heel wat vogels op trek.

Twee keer in een etmaal komt een slikkeplaat door de vloed onder water te staan. In het slib leven heel wat organismen, wormen, slakjes, kreeftjes, ... en die dienen als voedsel voor oa. steltlopers die dan tientallen grammen opvetten vooraleer ze weer verder vliegen.

Ook het Zwin is een belangrijke voedselstopplaats voor die vogels.