Duinenreservaat

Duinenreservaat

Net aan de franse grens ligt een mooi duingebied 'De Westhoek (De Panne)'.

Net op de valreep dat ons land en de rest van de wereld door het Covid-19 virus beperkingen oplegt bezocht ik nog dit prachtige duingebied. In de winter is het er rustig maar je kan er genieten van een mooie wandeling. Een zingende Cetti's zanger en baltsende/zingende Boomleeuwerik maakten de dag goed.

Dankzij de vele regen deze winter, staat er in de lage delen heel wat water, goed voor de amfibieën dus. Straks, wat later in de lente, gaat ook hier de natuur terug helemaal ontplooien met heel veel zangvogels en zeldzame planten. Uiteraard zijn dan ook heel wat vlinders, juffers, libellen en andere schoonheden te bewonderen. De moeite waard om dan nog eens terug te keren, hopelijk toch spoedig.