Eiland bewoners

Eiland bewoners

De Waddeneilanden zijn heel bijzonder, op onze fietsreis deze zomer bezochten we Texel.

Er is veel natuur te zien op Texel, veel vogels, maar ook zeehonden en Bruinvis. Voor veel broedvogels zat die broedperiode er ook hier op. Wel waren nog veel sterns te zien die hun reeds vliegende jongen nog voederden. Zo zaten er nog veel Grote, Dwergstern en Visdieven. Ook de Zwarte stern was er te zien.

Op veel plaatsen zaten groepjes Lepelaar en andere steltlopers (Bonte en Krombek strandloper, Grutto, Regenwulp, Kemphaan, Goudplevier, ...) klaar om te vertrekken. Ook de Eidereend werd er regelmatig gezien.

Bruine en Grauwe kiekendief jaagden nog op prooi voor hun jongen.