Februari is de tweede maand en ontleent haar naam aan het het woord februare, reinigen, of wel aan Februa, het Romeinse reinigingsfeest, dat op het einde van de maand gevierd werd. Er zijn maar 28 dagen, met om de vier jaar 29, een schrikkeljaar.

Sneeuwklokjes en Winterakoniet komen in bloei. Ook een aantal bomen en struiken zoals de Hazelaar en de Wilg. De eerste zangvogels beginnen ook met hun territoriaal gezang zoals de Zanglijster, Merel, Heggemus, Kool- en Pimpelmees en je kan al het geroffel van de Grote bonte specht horen.

De tweede week was een echte winterweek met zowel 's nachts als overdag vorst, er viel ook wat sneeuw. Bij onze Noorderburen was het nog kouder, veel vogels ontvluchtten dus de koude en kwamen tot bij ons want hier lag er niet zoveel sneeuw en vroor het niet zo hard en vonden ze dus voedsel. Het werd de week van de Houtsnip en Koperwiek die massaal werden gespot. Eten zoeken was even belangrijker dan wegvliegen.