Fijn nieuw vogeljaar 2019

Fijn nieuw vogeljaar 2019

We zijn er terug mee gestart met het nieuwe vogeljaar. Zoals ook vorige nieuwjaardag met een flinke wandeling aan zee en de 'Kerstwandelingen' in het Zwin.

De geleide wandelingen-met-gids waren een groot succes deze kerstvakantie. Ik kon de bezoekers wijzen op heel wat vogels die aanwezig waren in het Zwin Natuur Park en in het Zwin Natuurreservaat. Er was heel wat aandacht naar de overwinterende ganzen uit het hoge noorden. Zo waren er regelmatig Brandganzen, Kolganzen en Grauwe ganzen te zien die meestal in de nabije buurt foerageren maar regelmatig ook eens overvlogen.We zagen oa. ook Tafeleend, Kuifeend, Krakeend, Boomklever, Keep, Grote bonte specht, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, … in het park.
Brilduiker, Smient, Zwarte ruiter, IJsvogel, Bonte strandloper, Drieteenstrandloper, Bontbekplevier, Zilverplevier, Slechtvalk, Smelleken, Velduil, Blauwe en Bruine kiekendief, Oeverpieper, … en nog veel meer in het natuurreservaat.
Achteraf werd er telkens nog even nagepraat in de 'Shelter'.
Ik kijk alvast uit naar de komende wandelingen in het weekend verder dit jaar, iedereen altijd welkom natuurlijk.