Futen

Futen
Geoorde fuut - foto Guy Vanden Hende 

Deze echte watervogels zijn ook prachtige vogels met een winterkleed en zomerkleed. Ze leven bijna uitsluitend op het water zowel zoet als zout. Ze kunnen uitstekend duiken om hun dierlijk voedsel proberen te pakken te krijgen. Je kan bij ons vijf verschillende soorten zien, sommige algemeen, andere al wat zeldzamer.

De Geoorde fuut (Podiceps nigricollis) is eerder een liefhebber van zoet water, we zien ze dus meer op binnenwaters. Momenteel is er eentje op bezoek in het Zwin, dus zout water en helemaal niet schuw. Het is een trekvogel dus in mindere mate aanwezig in de winter.

Broeden doen ze soms in kleine groepjes van enkele koppels maar het is bij ons een schaarse broedvogels.

FR: Grèbe à cou noir