Ganzen tellen

Ganzen tellen
Brandganzen in de Zwinstreek.

Tijdens de herfst zakken tienduizenden Arctische ganzen vanuit het Noorden af naar onze gematigde streken. Al sinds 1967 gaan tellers op pad om de aantallen en verspreiding van de overwinterende ganzen en watervogels, zo goed mogelijk, simultaan, in kaart te brengen.

Onder leiding van de wetenschappers Eckhart Kuijken en Christine Verscheure gaan tientallen tellers maandelijks op zoek naar de ganzen. Deze midwintertelling behoort tot de oudste monitoring schema's van Europa, Azië en Afrika. De telling van 13 januari is door z'n internationale omvang (www.wetlands.org) toch wel een bijzondere telling.

We tellen 14 soorten (inclusief exoten en zwanen) vanaf de zwinstreek aan de Nederlandse grens, over de zandstreek, tot aan de Franse grens in West- en deels Oost-Vlaanderen.

In totaal werden 73.395 vogels geteld, waaronder 27.184 Kleine rietganzen en 39.336 Kolganzen. Een aantal ganzen dragen nekringen, enkele soms een zender, waarmee de trekbewegingen in kaart kunnen gebracht worden, (van die totalen zaten er in de Zwinstreek ca. 5300 Kolganzen, 700 Kleine rietganzen en 1600 Brandganzen).

Bron: maandelijks verslag van de telling van 13 januari 2024 door Eckhart Kuijken en Christine Verscheure.