Ganzen telling 29 dec '18

Ganzen telling 29 dec '18

Ondanks het grijze weer terug een mooie telling

In ons deel van de polder tellen we vandaag 4282 ganzen. Het grootste deel zijn Arctische vogels met Kolganzen op kop, dan Brandganzen en dan volgen de Kleine rietganzen. Met collega's Nathalie en Kurt is het een plezier om de ganzen te tellen, ieder kent z'n taak en we genieten natuurlijk ook van wat we naast de ganzen nog zien. Witgat, Buizerd, Grote zilverreiger, Kievit, Wulp, ... En ook veel eenden. Ondanks de afname van het aantal vogels en ook de diversiteit is onze polder nog steeds aan te raden om te bezoeken.

In totaal werder er 53.150 ganzen geteld in onze Oostkustpolder, vergelijkbaar met vorige jaren, in 2017 telden we 40.126 en in 2016 51.235 ganzen in die periode.