Grasmus

Grasmus

Het liedje van deze zangvogel klinkt wat krassend en is daardoor nogal onmiskenbaar.

Vanaf half april kan je op struikjes in graslanden de Grasmus (Sylvia communis) horen zingen. Ze vliegen ook af en toe eens zingend op om duidelijk te tonen dat ze aanwezig zijn. Tijdens het zingen wordt ook de witte keel getoont.

Mannetjes bouwen verschillende nesten, eens een vrouw voor hem heeft gekozen wordt één nest verder afgewerkt voor gebruik.

Overwinteren doen ze ten zuiden van de Sahara in Afrika.

FR: Fauvette grisette
EN: Commun Whitethroat
DE: Dorngrasmücke