Grote mantelmeeuw

Grote mantelmeeuw

Dit is onze grootste meeuw, je ziet ze soms zitten op de kop van een golfbreker, helemaal alleen, andere meeuwen blijven liever uit hun buurt.

De Grote mantelmeeuw (Larus marinus), te herkennen aan z'n donkere grijs-zwarte bovenvleugels en rug, vleeskleurige poten, forse snavel met rode vlek op onderste deel en groter formaat dan andere grote meeuwen. Jonge vogels zijn in eerste winter bruinig, tweede winter is de kop al witter, derde winter zie je duidelijk de zwarte bovendelen doorkomen. Vanaf hun vierde winter krijgen ze het volwassen kleed. In winterkleed is de kop en nek licht grijs gestreept.

Is een broedvogel van rotskusten, eilanden, ruige verlaten kusten, soms ook binnenland. Ondanks enkele pogingen nog geen broedvogel bij ons. In de lente van 2021 was er een baltsend koppel enkel tijd aanwezig in het Zwin Natuur Reservaat maar geen broedpoging.

Het zijn omnivoren met een voorkeur voor dierlijk voedsel, ongewervelden, kleine zeevogels zoals papegaaiduikers, die ze in volle vlucht vangen, zelfs zieke of zwakke lammeren, vis, afval en in het broedseizoen staan ook eieren en kuikens op het menu.

Buiten het broedseizoen maken ze grote zwerftochten op zee en aan de kusten.

FR: Goéland marin