Grote stern

Grote stern

Het is volop de tijd van het jaar om deze majestueuze stern te zien in het Zwin.

Zowat vanaf half juli zie je in het Zwin grote groepen van de Grote stern (Sterns sandvicensis). Je kan ze ook eerder in de lente zien maar niet in zo'n grote aantallen. Nu het broedseizoen ook voor hen is afgelopen verzamelen ze in het Zwin vooraleer ze naar zee trekken om daar te  blijven rondzwerven tot het volgend broedseizoen.

Overwinteren doen ze langs de kusten van West-Afrika tot Zuid-Afrika.

Het zijn niet alleen echte zeevogels, ze kunnen ook super goed vliegen en dit zelfs in zeer ruig weer. Ze voeden zich met vis door die al duikend te vangen.

Vroeger broedden ze in ons land op het Sterneneiland in Zeebrugge nu niet meer en jammer genoeg nog niet in het Zwin. In Nederland zijn ze wel broedvogel.

Als broedvogel is het een k-strateeg, wordt dus relatief oud (20 à 30 jaar), heeft weinig nakomelingen (2 à 3) per broedseizoen met soms wel eens topjaren van veel nakomelingen. Anders dan een r-strateeg met een kort leven dus zoveel mogelijk nakomelingen per broedseizoen.

FR:  Sterne caugek
EN: Sandwich Tern
DE: Brandseeschwalbe