Herfst-winter in het Zwin

Herfst-winter in het Zwin

Het hele jaar door is het Zwin en Zwin Natuur Park de moeite waard om te bezoeken, dus ook in de herfst en winter.

Momenteel is er heel wat te zien, je hebt best een verrekijker bij want vogels kunnen nogal eens wat te ver zitten.

De IJsvogel steelt momenteel de show aan de grote vijver nabij het Zwin Natuur Park, daar zie je ze wel eens op een paaltje zitten van waarop ze vertrekken om te duiken naar een prooi in het water. Op de vijver kan je ook de Dodaars en Fuut zien en met wat geluk de Roodhalsfuut want die zit er ook.

Als je in de uitgestrekte vlakte gaat wandelen dan is het uitkijken naar kbv'tjes, kleine bruine vogels. Oeverpieper en Graspieper, ook wel de Veldleeuwerik en Rietgors en voor de kenners Strandleeuwerik, IJsgors en Sneeuwgors.

Wie graag roofvogels ziet komt ook best eens af, Torenvalk, Slechtvalk, Blauwe kiekendief, Buizerd, Sperwer, Havik, ... jagen hier op hun prooi. Tegen de avond vliegt ook de Velduil uit.

In de nieuwe uitbreiding van het Zwin zitten er heel veel steltlopers. Tureluur, Groenpoot en Zwarte ruiter, Zilverplezier, Bonte strandloper, Kluut, Kleine en Grote zilverreiger en zelfs nog Lepelaars.

En dan zijn er de ganzen en eenden. Arctische ganzen zoals Kolgans, Kleine rietgans, Rotgans en nog andere ganzen vliegen regelmatig van het ene voedsel gebied naar het ander. Ook heel wat noorderlijk eenden zoals de Smient zijn te bewonderen.  

Sowieso zijn er heel wat vogels te zien maar ook mossen, korstmossen, zwammen of zoogdieren zoals de Vos, Eekhoorn, Konijn en Haas kan je wel eens tegen het lijf lopen.

Er is dus heel wat te zien, veel meer dan hier opgesomd, goed uitkijken is de boodschap.

Hopelijk ben je ook aanwezig als een magische Zeearend eens op bezoek komt. Deze staat zoals elk jaar weer op m'n verlanglijst, vorig jaar ook bezoek trouwens.

Tot binnenkort.