Kievit in problemen

Kievit in problemen

Het moderne boerenland bezorgt heel wat weidevogels problemen, zo erg zelfs dat er maar bitter weinig kuikens groot worden.

Onze polders zouden nochtans een geschikt habitat kunnen zijn, zachte soms drassige bodem, korte vegetatie en genoeg voedsel (insecten) aanwezig. Door de intense en grootschalige manier van landbouw voeren worden die factoren steeds zeldzamer.

Weidevogels zoals de Kievit (Vanellus vanellus) behoren tot de plevieren (Charadriidae) en zoekt z'n voedsel op het zicht. Broeden doen ze al heel vroeg in het voorjaar, ze leggen steeds vier eieren in een kuiltje op de grond. De eieren komen uit na 26 tot 28 dagen, de jongen zijn nestvlieders.

De Kievit is niet alleen broedvogel bij ons maar ook overwinteraar van uit de grassteppen van Noord-Europa en Azië.

Oorspronkelijk was de Kievit een broedvogel van graslanden maar die zijn de laatste decennia omgevormd tot graslanden voor vee en landbouw. Ontwatering en intensieve bewerking maken het voor de weidevogels super lastig om succesvol nakomelingen te hebben.

Om het verloop van het al of niet succesvol broedresultaat wordt de Kievit onderworpen aan intens onderzoek. Broedparen worden geteld, men kijkt of er (genoeg) nakomelingen zijn. De kwaliteit van het gebied wordt bestudeert, is er genoeg voedsel aanwezig (regenwormen en andere insecten) en ook beschikbaarheid, is de bodem van goede kwaliteit dus vochtig genoeg, hoe hoog is de vegetatie en is het landschap open genoeg.

Doordat een geschikte habitat steeds zeldzamer wordt worden er steeds minder Kievitten groot. Een onderzoek toonde aan dan van 37 broedpogingen er slechts 7 waren met minstens 1 kuiken dat vliegvlug werd. Te weinig dus.

FR: Vanneau huppé