Kievit

Kievit

Vogel van het jaar 2022 is ...

De Kievit (Vanellus Vanellus) is een algemene broedvogel bij ons, het is een typische weidevogel. Te herkennen aan de lange, dunne kuif op het achterhoofd (bij vrouwtjes is die kuif korter). In de vlucht zijn de afgeronde zwart-witte vleugels opvallend. In het voorjaar valt ook de indrukwekkende baltsvlucht-met-roep op. Kieoewiet wiet wiet.

Meer informatie over deze verkiezing en over de achteruitgang van de soort lees je op de website van Vogelbescherming Vlaanderen.

Door intensivering van de landbouw, met een sterke achteruitgang van de biodiversiteit als gevolg, heeft er toe geleid dat er heel wat vogels bijna of geheel zijn verdwenen in onze polders. Ook de Kievit heeft daar last van.

Als weidevogel broedt de Kievit op de grond, de vier, groenig gevlekte, eieren worden in een kuiltje gelegd. De jongen zijn nestvlieders en hebben een zwart-wit donzig pakje aan.

Ze voeden zich met allerlei ongewervelden die ze op het zicht proberen te pakken te krijgen.

In de herfst komen duizenden kievitten vanuit Noord en centraal Europa hier de winter doorbrengen.

FR: Vanneau huppé