Klein hoefblad

Klein hoefblad

Klein hoefblad (Tussilago farfara) is een pionierplant dat veel voorkomt op nieuwe dammen en dijken.

De plant komt al vroeg in het voorjaar in bloei, pas later komen de bladeren met hun typische 'hoef' vorm. Ze behoort tot de composietenfamilie. Het is een pioniersplant die voornamelijk voorkomt op nieuwe, bewerkte gronden. Bestuiving vindt plaats door solitaire bijen en vliegen.

De plant werd als hoestverdrijvend middel gebruikt, de bladeren werden gebruikt als omslagen bij gewrichts- en reumatische aandoeningen. Bij oraal gebruik kan bij te hoge dosis leverbeschadiging of zelfs leverkanker voorkomen.

De Romeinen kenden de plant als genotsmiddel door deze te roken in pijpjes.

De plant komt ook voor in het Zwin Natuur Park en in het Zwin op het broedeiland.