Kleine zilverreiger in het Zwin

Kleine zilverreiger in het Zwin

Kleine zilverreigers (Egretta garzetta) zijn sierlijke vogels, als ze zoeken naar voedsel lopen ze precies dansend in het water waar ze allerlei diertjes proberen te pakken te krijgen.

De vogel heeft mooie sierveren die nogal opgezet worden tijdens de balts, jammer genoeg werd de vogel er vroeger voor gevangen en ontdaan van die mooie veren omdat die in de mode werden gebruikt.

Tijdens wat lange vorstperiodes kunnen ze het wel moeilijk hebben, een relatief grote groep kan dan herleid worden tot enkelen.

Kleine zilverreigers hebben een slaapplaats, die wordt tegen de avond opgezocht en dan vliegen ze soms alleen, soms in kleine groepjes er heen. De reigers die je in het Zwin ziet gaan momenteel slapen aan het uitwateringskanaal nabij Retranchement.

Als broedvogels waren ze even weg maar in het voorjaar van 2018 was er terug een bezet nest in de reigerkolonie in de Zwinduinen aan het Zwin.

FR: Aigrette garzette
EN: Little Egret
DE: Seidenreiher