Koereiger

Koereiger

Climate change is waarschijnlijk de oorzaak dat we bij ons ook reigers zien die oorspronkelijk in het zuiden leefden.

De Koereiger (Bulbucus ibis) is ook zo eentje. Nog niet zo lang geleden moest je al naar Zuid Europa en zelfs naar Afrika om deze reiger te zien. We kenden ze voornamelijk van die witte reigers die foerageerden in de buurt van groot wild. Nu broeden ze zelfs in onze buurt en zoeken ze voedsel, (vooral insecten, amfibieën, reptielen of kleine zoogdieren), nabij ons vee.

In broedkleed hebben ze een vuilgele kruin en borst, daarbuiten zijn ze vooral wit. Ze hebben een gedrongen houding zowel op de grond als in vlucht. Ze broeden in kolonies samen tussen andere reigers.

FR: Héron garde-bœufs