Kolganzen

Kolganzen

Ze komen uit het verre Siberië deze vrieseganzen.

De Kolgans (Anser albifrons) is een middelgrote bruin-grijze gans met bij de volwassen dieren een witte 'kol' vlek rond de rose snavel en zwarte, onregelmatige strepen op de borst en buik en oranje poten. Hun roep is zeer herkenbaar, naast het typisch ganzengegak hoor je ook hoge muzikale tonen.

Het is een typische wintergans die vanuit Siberië, waar ze op de toendra broeden, ook hier de winter doorbrengen. Vanaf oktober beginnen ze toe te komen, tegen eind februari begint de terugtocht naar het noorden. In onze polders overwinteren er zo'n 25.000 exemplaren. Ze leven er voornamelijk van resten van landbouwgewassen (mais, biet, aardappel) en gras.

FR: Oie rieuse