Konijn

Konijn

Het lijkt een banale soort maar het konijn is in ecosystemen van vooral arme zandgronden, zoals onze duinen, een 'sleutelsoort'.

Het Konijn (Oryctolagus cuniculus) is ook een typisch soort van de duinen, als knaagdier houden ze de begroeiing kort zodat verruiging met hogere planten wordt voorkomen. Vogels als Tapuit, Holenduif en soms ook Steenuil gebruiken hun holen als nestplaats. Planten danken ook hun bestaan aan het vele knaagwerk en natuurlijk ook heel wat ongewervelden.

Als sleutelsoort vervullen ze een belangrijke sleutelrol en het wegvallen zal de structuur of het functioneren van de levensgemeenschap of het ecosysteem in sterke mate doen veranderen.

Virusziektes zoals myxomatose, VHS en VHS type 2 kunnen hun aantallen doen decimeren met negatieve gevolgen voor andere dieren en planten. Het behoud van het Konijn in de duinen en andere ecosystemen is dus van groot belang.

Konijn