Koning van de winter

Koning van de winter

Eén van onze kleinste vogels van tuinen, parken en bossen met een zeer luidruchtige zang en een nerveus gedrag.

De Winterkoning (Troglodytes troglodytes) is een kleine en onopvallende vogel van het kreupelhout laag tegen de grond. Met hun fijne snavel zijn ze gespecialiseerd in het eten van kleine insecten, rupsen, spinnetjes, larven en zaadjes. Ook uit kleine spleten in bijvoorbeeld schors kunnen zij allerlei eiwitrijk gedierte peuteren.

Hun zang is een luide, langdurige triller. Ze kunnen tot drie nesten per jaar hebben, met vijf à acht jongen per nest. Deze nesten worden in het voorjaar door het mannetje gemaakt, in heggen, struiken en takkenbossen op een hoogte van ongeveer een meter boven de grond. Hij maakt er meestal ook meerdere per territorium. Deze nesten probeert hij te 'versieren' aan verschillende vrouwtjes om zoveel mogelijk nakomelingen te hebben, ze leven niet zo lang en er is tijdens vorstperiodes nogal wat sterfte. Al bij al doen ze het goed.

FR: Troglodyte mignon
EN: Northern Wren
DE: Zaunkönig