Kuifeend op de vaart

Kuifeend op de vaart

Op onze waters zijn heel wat eenden te zien, het is volop voortplantingsperiode. Terwijl de vrouwtjes dankzij hun schutkleur de eieren veilig kunnen uitbroeden zijn de mannen in prachtkleed te bewonderen.

De Kuifeend (Aythya fuligula) is een duikeend, ze duiken dus om voedsel te pakken te krijgen. Andere eenden grondelen, ze kippen voorover om te eten, enkel hun achterwerk blijft dan boven water steken.

De Kuifeend man is zwart-wit van kleur maar van dichtbij is het zwart rijker van kleur en zie je ook paarse tinten, ze hebben goud-gele ogen en een opvallend kuifje en witte flanken. De vrouwen zijn bruinig, goud-gele ogen en minder opvallend kuifje.

Ze zijn het hele jaar te bewonderen op de Damse vaart en het Zwin Natuur Park.

FR: Fuligule morillon