Lepelaars op trek

Lepelaars op trek

De vogeltrek van Zuid naar Noord is opgestart.

De vogeltrek is een spectaculair en boeiend natuurfenomeen waarbij soms grote afstanden worden overbrugt. Er zijn zelfs vogels die aan de Noordpool broeden en overwinteren aan de Zuidpool.

De Lepelaar (Platalea leucorodia) is een prachtige steltloper die we elk jaar op trek ontmoeten, zowel in het voorjaar als in het najaar.

De in West-Europa broedende vogels overwinteren aan de westkust van Afrika, zoals in het tropische waddengebied Banc d'Arguin voor de Mauritaanse kust. De tocht duurt ongeveer één tot twee maanden waarbij regelmatig wordt gestopt om op krachten te komen. De voorjaarstrek gaat wat vlugger omdat de vogels naar het broedgebied vliegen, de nakende voortplanting heeft hen extra 'vleugels'. De najaarstrek gebeurt wat trager, ze vertoeven immers wat langer in 'goede' gebieden. Op trek vallen ook veel slachtoffers, grotendeels door toedoen van de mens. Zinloze jacht en afschot en botsingen met windturbines blijken de grootste oorzaak.

De trek wordt voornamelijk bestudeerd door het aanbrengen van wetenschappelijke ringen en kleurringen aan de poten. Het aflezen van die ringen is een passie bij veel vogelkijkers en leert ons ook de individuele vogel herkennen.