Mezenonderzoek

Mezenonderzoek

In het Zwin Natuur Park loopt momenteel een wetenschappelijk onderzoek naar onze mezen.

Verspreid in het park hangen zorgvuldig opgehangen nestkasten, rekening houdend met de territoriagrootte van de koppels. Elke kast heeft een nummer en een code die dient voor het ringen, bijvoorbeeld, kast 16, blauw (pimpelmees) met code XXMR, betekent links geen ringen, rechts wetenschappelijk metaal-met-nummer en rode kleurring, zo kunnen we zien uit welk territorium de mees, die we zien, komt en individueel herkennen. Een nestkast met gele kleurcode is voor de Koolmees of ook Pimpelmees.

De studie gaat ons leren over het broedgedrag, broedtijdstip, aantal jongen, aantal broedgevallen, .... Een rijke reeks gegevens om te beoordelen. We weten nu al dat de mees vroeger broedt dan vroeger, te wijten aan de wijziging van het klimaat.

De kasten zijn voorzien voor de Koolmees en Pimpelmees waar een metalen plaatje de vliegopening vrijwaart van vergroting door uithakking.

Wordt vervolgd natuurlijk.