Ooievaar

Ooievaar

Bij de oprichting van het Zwin Natuur Park door de vorige eigenaars werd deze vogel opnieuw in onze streek geïntroduceerd. De provincie West-Vlaanderen, als nieuwe eigenaar, zorgt nog steeds voor de aanwezigheid van deze toch indrukwekkende vogels.

De Ooievaar (Ciconia ciconia) is een grote steltloper met wit verenkleed, zwarte vleugelranden, rode snavel en poten. Het mannetje is iets groter dan het vrouwtje, maximaal 120 cm lang, 165 cm vleugelbreedte en 4,5 kg zwaar. Als carnivoor leven ze van allerlei ongewervelden, knaagdieren en andere, soms jonge dieren en jonge vogels.

Ze zijn monogaam tijdens de broedtijd en trouw aan het nest. Ze leggen 3 tot 4 eieren en broeden 33 dagen. Deze komen asynchroon uit. Beide ouders broeden en zorgen voor de jongen, eens die kunnen vliegen wordt nog enkele weken voor hen gezorgd en dan vertrekken die individueel naar het zuiden.

Als trekvogels vliegen ze naar Spanje en via Gibraltar naar Noord Afrika. Er loopt ook een route via de Bosporus.

Ze vliegen voornamelijk op thermiek over land. Bij de oversteek naar een ander continent stijgen ze eerst heel hoog op om dan via een glijvlucht de overkant te bereiken, er is immers geen thermiek boven water.

Ooievaars worden gemiddeld 25 jaar oud, de grootste sterfte treft jonge vogels. Eens 3 á 4 jaar zijn ze geslachtsrijp.

FR: Cigogne blanche