Ooievaars ringen

Ooievaars ringen

Elk broedseizoen worden de jonge ooievaars voorzien van een ring.

Om de trek van vogels te kunnen bestuderen worden die voorzien van een wetenschappelijke ring, op de ring staat een identificatie nummer en adres waar de gegevens worden bewaard. Voor België is dat het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel (KBIN).

Maandag 7 juni werden in het Zwin Natuur Park 17 jonge ooievaars dus voorzien van een ring. Dit jaar zijn er 13 nesten bezet. Op negen nesten zitten in totaal 19 jongen. Op 2 nesten zaten nog te jonge vogels om te ringen, die worden later dan geringd. Met een hoogtewerker worden ze uit het nest gehaald. Naast het ringen worden ze ook gewogen en opgemeten.

Het zijn grote zwarte ringen met wit opschrift, ze kunnen relatief gemakkelijk afgelezen worden, al of niet met gepaste kijker.

Telkens een aflezing gebeurt komt die waarneming in de levenslijst te staan, de verschillende plaatsen geven uiteindelijk de trekroutes van de vogels aan.

Ondanks de kille lente, hebben de jongen in het Zwin goed stand gehouden. Ze zijn erg gevoelig aan de weersomstandigheden en erg kwetsbaar in hun eerste levensweken. Dat het aantal ooievaarsjongen een stuk hoger ligt dan het voorbij jaar is dan ook goed nieuws! Wil je ze graag zelf nog bewonderen? Bezoek dan snel het Zwin Natuur Park en bekijk de jongen in hun nest vanop de ooievaarstoren of de panoramatoren.