Op het stort

Op het stort

Heel wat vogels zoeken afvalverwerkingsplaatsen op om er voedsel te vinden, niet alleen zijn er etensresten te vinden maar er is ook allerlei ongedierte aanwezig waar ze kunnen van leven.

Om hun verplaatsingen te kunnen bestuderen krijgen veel vogels een wetenschappelijk ring om de poot, aan de hand van het nummer op de ring kunnen heel wat gegevens over die verplaatsingen worden verzameld en in kaart gebracht. Jan Talloen is een begeesterd 'ringaflezer' die diverse plaatsen bezoekt, zo ook het 'stort' van Blaringhem in Noord-Frankrijk waar tussen de meeuwen ook de bezenderde en geringde Ooievaar Hadewijch zich al sinds begin augustus bevindt. Ze is geringd in het Zwin op 5 juni 2019 met ringnummer Y0123 en zendernummer BGRO04.

Vorig jaar bracht ze nog de winter door in Ejea de los Caballeros in Noord-Spanje. Dit jaar zit ze na een maand, nadat ze het Zwin verliet, nog steeds op het stort en veel plannen om verder zuidwaarts te trekken lijkt ze niet te hebben.

Info over de trek van Ooievaars is te vinden op
ZWIN Natuur Park |

Foto's: Jan Talloen, natuurgids

Afvalverwerkingsplaats Blaringhem