Paarse strandloper

Paarse strandloper

Deze strandloper is een gast uit het hoge Noorden en in de winter te zien bij ons. Ze zoeken hun voedsel op stenen dijken en golfbrekers.

De Paarse strandloper (Calidris Maritima) valt met z'n grijzig-met-paarse-tint niet echt op tussen andere strandlopers. Ook door hun foerageer gedrag vallen ze niet echt op, ze sluipen als het ware tussen de stenen op zoek naar ongewervelden.

Broeden doen ze aan rotsige kusten en op de toendra.

FR: Bécasseau violet