Planten van het Zwin, Strandduizendguldenkruid

Planten van het Zwin, Strandduizendguldenkruid

Lage, tweejarige plant  met een wortelrozet van tamelijk leerachtige bladeren.

Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale) groeit voornamelijk op de overgang van schorre naar lage duinvalleien. De benaming 'Centaurium' is afkomstig van een Griekse sage. Volgens deze Griekse sage gebruikte de Centaur Chiron de plant als geneeskruid en heelde de wonden van Hercules. Later werd de naam veranderd in centum auri (100 goudstukken of 100 gulden als waardering van het kruid). In het Nederlands werd het getal met een 0 uitgebreid en werd zo 1000. Littorale verwijst naar de kust.

FR: Petite centaurée
EN: Seaside Centaury
DE: Strandtausendgüldenkraut