r/K-strategie

r/K-strategie

De theorie van r/K-strategie gaat over het voordeel dat combinaties van bepaalde erfelijke kenmerken hebben op de kwaliteit en de hoeveelheid nakomelingen van een organisme in een bepaald milieu. De terminologie (r/K-strategie) werd bedacht door de ecologen Robert H. MacArthur en E.O. Wilson, r staat voor reproductiesnelheid. K staat voor 'Capaciteitsgrens' of draagkracht van een habitat.

r-strategen zijn soorten die door hoge reproductie het aantal nakomelingen snel kunnen laten groeien, waarbij ze maximaal gebruikmaken van voedsel en ruimte om uitsterven te voorkomen. Er worden zeer veel nakomelingen geproduceerd met een betrekkelijk lage overlevingskans. Deze soorten hebben een korte levensduur.

Voorbeelden hiervan bij vogels zijn meestal kleine soorten met veel nakomelingen, zoals Winterkoning, Mezen, ..., met soms meerdere broedsels per seizoen.

K-strategen zijn soorten die de dichtheid (aantal dieren) voortdurend dicht bij de draagkracht van het terrein houden, waarbij ze optimaal gebruikmaken van voedsel en ruimte waardoor uitsterven zoveel mogelijk wordt voorkomen. Er worden weinig nakomelingen geproduceerd, maar deze hebben wel een hoge overlevingskans. Deze soorten kunnen een hogere leeftijd bereiken.

Voorbeelden hiervan bij vogels zijn meestal grote dieren met weinig nakomelingen zoals roofvogels, ooievaars, reigers, meeuwen, ..., meestal één broedsel per seizoen of zelfs soms geen.