Rietgors

Rietgors

Gorzen zijn vinkachtige, forse zangvogels met een kegelvormige snavel.

De Rietgors (Emberiza schoeniclus) is een vogel, zoals z'n naam vermeldt, van rietkragen en struiken langs het water.

Ze leven van allerlei zaden maar insecten en andere ongewervelden lusten ze ook wel. Foerageren doen ze vaak op de grond.

Met z'n zwarte kop, keel en borst is het mannetje in broedkleed onmisbaar, in winterkleed is die wat valer van kleur. Vrouwtjes zijn bruinig en lijken vaak op andere vrouwelijke gorzen.

De zang is een kort deuntje dat veel wordt herhaald. Het is echter nogal subtiel, van zodra Rietzanger, Karekiet, ... ook zingen valt het minder op.

Ze zijn het hele jaar door aanwezig, in de winter vormen ze soms groepen met andere gorzen, vinken, piepers en leeuwerikken.

FR: Bruant des roseaux