Ringmus

Ringmus

Mussen waren vroeger algemene vogels, vandaag is dat helemaal anders.

De Ringmus (Passer montanus) prefereert open landschap met struiken en bomenrijen, je vindt ze dan ook rond boerderijen waar ze voornamelijk leven in de hagen.

Man en vrouw hebben hetzelfde veren kleed. Ze leven voornamelijk van zaden maar ook van insecten in de broedtijd.

Net zoals de Huismus gaat het niet zo goed met de Ringmus, verlies van geschikt habitat is de voornaamste oorzaak van hun achteruitgang. Gelukkig zijn er in onze polders hier en daar nog wat plekjes waar ze zich (soms) blijven handhaven.

FR: Moineau friquet