Rode vlek

Rode vlek

Op het onderste deel van de snavel vind je bij adulte grote meeuwen een rode vlek. Deze is er voor twee redenen.

De jongen pikken naar de vlek om te bedelen naar voedsel. Hierna braakt de oudere vogel het voedsel uit om het jong te voederen. Hoe groter de vlek hoe meer het jong wordt gestimuleerd om er naar te pikken.

Het is ook een teken naar een mogelijke partner toe, hoe groter, hoe roder des te interessanter is deze partij als partner.

Een duidelijke, rode vlek is ook een teken dat de vogel in goede conditie is, dus voortplanting waard.