Salamanders

Salamanders

In onze vijvers en beken zitten heel wat amfibieën, voorwaarde is, dat het water zuiver en gezond moet zijn en dus genoeg ander leven, dus voedsel bevat.

Bij ons vind je de Kleine watersalamander, Kamsalamander, Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander en Vuursalamander.

Zoals alle amfibieën gaan ze in het voorjaar naar een gekende poel voor de voortplanting. Nadien vertoeven ze op het land. De larven ondergaan een metamorfose waarbij de uitwendige kieuwen als ademhalingsorganen opvallen, als volgroeit dier hebben ze longen en kunnen dus aan land leven maar steeds in een vochtige omgeving. Het zijn carnivoren.

Belangrijkste vijanden zijn allerlei dieren die prooi zoeken in het water of in de buurt ervan.