Slechtvalk

Slechtvalk

De Slechtvalk (Falco peregrinus) behoort tot onze grote valken. Sinds enige jaren ook weer te zien in onze steden waar ze meestal in de kerktorens hun broedplaats hebben. Het was ooit anders, door het gebruik van het pesticide DDT was de valk volledig verdwenen in onze streken, door het verbieden van het gif is ze gelukkig terug. De Slechtvalk is voornamelijk gekend voor het vangen van zijn prooi in volle vlucht via een zeer snelle duikvlucht. Ook in Brugge is een koppel valken aanwezig, ze zijn bijna dagelijks te zien op de toren van St.-Salvator of OLV-kerk waar ze zich ook elk jaar succesvol voortplanten.

FR: Faucon pèlerin
EN: Peregrine Falcon
DE: Wanderfalke