Slechtvalken

Slechtvalken

MIGRERENDE SLECHTVALKEN EN HUN BEPROEVINGEN.

Volgend uniek en intrigerend verhaal van Willeke en Frits Bosveld wil ik toch met jullie delen. Het was een gelegenheid voor mezelf om een hoop opzoekwerk te verrichten en weer wat bij te leren.

Willeke en Frits maakten een cruise van Rotterdam naar Fort Lauderdale in Florida. Tijdens de oversteek van de Atlantische oceaan maakten ze iets heel bijzonders mee. Hieronder Willeke haar relaas ;

18 oktober 2023

Vroeg in de ochtend observeerden we 4 slechtvalken die langs het schip zweefden en vliegende vissen vingen. Ze bleven de hele dag en tot diep in de nacht. De groep leek te bestaan uit 1 adulte vrouw, 1 adulte man en minstens 1 juveniel. De vierde konden we niet bepalen. De grootste vogel ving een vliegende vis en leek deze te delen met de kleinere valken. Eén van de valken bracht de vis aan boord en at hem op zittend op een reling. Een ander schip was ons in de tegenoverliggende richting gepasseerd. Gebruiken ze thermiek om van het ene schip naar het andere te gaan?

19 oktober 2023

De slechtvalken sliepen op het schip. Vandaag zagen we 3 slechtvalken. Onzeker of de vierde aan boord was. Op het schip zijn veren gevonden. Geen vangst waargenomen maar de juveniel had rood vlees aan z’n snavel hangen.

Medepassagiers melden dat ze de slechtvalken ook na zonsondergang en tijdens de nacht zagen vliegen. En dat ze op een kleine soort kustvogels joegen en er vingen. Kleine groepen (+- 10 ex) van deze vogels werden aangetrokken door het licht van het schip. Migratie ?

20 oktober 2023

Van de 4 individuen die we de voorbije dagen hebben geobserveerd konden we er vandaag maar 2 tegelijkertijd waarnemen. Ze hadden ’s nachts gejaagd op kleine trekvogels die op het schip geland waren. We vonden veren op het bovendek en bloedvlekken op het schip. Vandaag zagen we één van de slechtvalken een Gemaskerd Gent (zeevogel, vergelijkbaar met onze Jan van Gent) intimideren. De Gent draaide zich om, riep en dook weg, gevolgd door de slechtvalk. Er werd niets gevangen.  

21 oktober 2023

We kwamen in de ochtend aan in Half Moon Cay in de Bahama’s. Daar zag ik zelf één van de slechtvalken van het schip vliegen op weg naar het hoogste punt van het eiland. Hierna hebben we de slechtvalken niet meer gezien. Zelfs niet toen we ’s avonds het eiland verlieten richting Fort Lauderdale, Florida.  

-Willeke- Fascinerend verhaal dat veel vragen oproept. Hoe belanden 4 slechtvalken meer dan 1000 km van het vasteland op een cruiseschip? Tijdens het migratieseizoen belanden wel meer vogels op schepen. Uitgeput of uit koers geraakt. Echt wetenschappelijk onderzoek hier omtrent is echter schaars.

Persoonlijk gok ik dat deze valken migreerden via de migratieroutes langs de oostkust of via de Florida Keys naar de Caraïben en uit koers zijn geraakt. Dit gebied is gekend voor de vele stormdepressies. Misschien werden ze richting de Atlantische oceaan geblazen en moesten ze schuilen voor slecht weer en zijn ze op een schip geland.

Een bekende trektelpost op de oostelijke migratieroute is de Florida Keys Hawkwatch. Hier worden recordaantallen slechtvalken genoteerd in het najaar. In oktober van dit jaar telden ze 2901 slechtvalken ! Een grote kans dat deze 4 daar ergens met een schip in oostelijke richting de Atlantische Oceaan opgevaren zijn. Als zo’n schip dan 24u doorvaart kan het al snel 1000 km overbruggen. Hebben de valken beseft dat ze de verkeerde kant op gingen? En zijn ze terug meegelift met het cruiseschip van Willeke en Frits? Of was dit een puur opportunistisch maneuver omdat er rond het cruiseschip kleine vogels vlogen. Trekvogels die ook uit koers zijn geraakt en door de verlichting van het schip ’s nachts aangetrokken werden? Een andere plek in die regio waar dergelijke waarnemingen al gebeurd zijn is in de Golf van Mexico.

Slechtvalken die langs daar migreren landen regelmatig op schepen en boorplatformen. Soms met tientallen tegelijk.De waarneming dat ze vliegende vissen vingen is ook fenomenaal. Van zang -en zeevogels is geweten dat ze ten prooi vallen als ze op en rondom schepen vliegen met gestrande roofvogels. Maar vliegende vissen dat is de eerste keer dat ik dit hoor. Vliegende vissen kunnen honderden meters vliegen/zweven boven het wateroppervlak dus voor een slechtvalk een gelegenheid om in het midden van de oceaan voedsel te vangen. Willeke vertelde ook nog dat de vliegende vissen leken te worden opgeschrikt door hun schip. Kenden de valken dit fenomeen? Slechtvalken die langs de Caraïben migreren of daar overwinteren zullen zeker vliegende vissen tegenkomen. Misschien is dit een onderschat fenomeen. Allemaal interessante vragen. Tijd om een cruise te boeken lijkt mij.

Bedankt nog aan Willeke en Frits om dit prachtig gedocumenteerd verhaal te mogen delen.