Rosse franjepoot

Rosse franjepoot

Tijdens de trekperiode zijn er wel eens zeldzame gasten op bezoek.

Zo is er in de uitbreiding van het Zwin een Rosse franjepoot (Phalaropus fulicarius) te zien. Deze vogel broedt in de arctische natte toendra nabij de kust. Ze trekken over de Atlantische oceaan om midden op zee te overwinteren in tropen, ver van de kust.

De mannetjes broeden en zorgen voor de jongen, de fraaier gekleurde vrouwen komen in groepjes bijeen om te strijden voor een man.