Strandlopers

Strandlopers
Paarse strandloper (links), Drieteenstrandloper (centraal) en Steenloper (rechtsboven)

Momenteel kan je deze steltlopers tijdens een strandwandeling nog ontmoeten, ze zoeken immers voedsel op de strandhoofden en het strand.

Paarse strandloper (Calidris maritima) zoekt meestal op stenige ondergrond naar voedsel, door z'n onopvallende kleur het moeilijkst te zien.

Drieteenstrandloper (Calidris alba) zie je aan de branding voor en achter de aankomende golven lopen op zoek naar voedsel.

Steenloper (Arenaria interpres) zoekt, zoals z'n naam doet vermoeden, voedsel op stenige ondergrond, ze draaien daarbij schelpen en steentjes om. Je ziet ze vooral op strandhoofden en dijken.

Het zijn alledrie herfst en wintergasten die in noordelijke regio's broeden.