Strandplevier

Strandplevier
Strandplevier, Ile d'oleron, juni 2024

Het strand is niet echt de beste plaats om er als vogel een broedplaats te hebben, toch zijn er enkele soorten die er voor kiezen.

De Strandplevier (Charadrius alexandrinus) is een broedvogel van zandige lagunes en stranden. Het nest is niet meer dan een kuiltje in het zand waarin 3 à 4 gevlekte, zandkleurige eieren worden gelegd.

Het voedsel bestaat vooral uit allerlei kleine ongewervelden die ze op het zicht aan de oppervlakte vinden.

Het is een zomergast, overwinteren doen ze Zuid Europa, Noord Afrika en Klein Azië.

FR: Gravelot à collier interrompu