Tafeleend

Tafeleend

Deze duikeend is een wintergast bij ons en is meestal te zien op waters met toch een minimum diepte van 1 meter.

De Tafeleend (Aythya ferina) heeft z'n naam te danken aan het duits 'Tafelente' en verwijst naar 'wildgebraad'. Een plaats waar toch heel wat vogels hun leven eindigt.

Het zijn wintergasten uit centraal-noorderlijk Europa.

Ze leven van zowel plantaardig als dierlijk voedsel die ze duikend vinden.

FR: Fuligule milouin