Tapuit

Tapuit

Deze zangvogel wordt beschouwd als één van de verst trekkende zangvogel.

De Tapuit (Oenanthe oenanthe) is een broedvogel van oa. in onze duinen, ze maken hun nest in een konijnenpijp. Ze voeden zich met allerlei ongewervelden die ze vanop een uitkijkplaatsje al vliegend, lopend of springend proberen te vangen.

Overwinteren doen ze in Afrika ten zuiden van de Sahara in de savanne. Ze trekken over een breed front van de Europese broedgebieden naar Afrika. Tapuiten uit Alaska trekken over Azië naar Afrika. Tapuiten uit Oost-Canada, Groenland en IJsland trekken over de Atlantische Oceaan en de Britse eilanden naar Afrika. Het is de verst trekkende zangvogel voor zover bekend.

Momenteel is de doortrek bezig, ze vliegen vooral 's nachts en leggen zo'n 300 km af. Overdag blijven ze ergens ter plaatse om te eten en ook wat te rusten.

De foto nam ik van een jonge vogel, dit jaar geboren en nu bezig met z'n eerste fantastische reis naar het overwinteringsgebied in het zuiden. Hopelijk lukt het en kan die volgend voorjaar terugkeren om, op zich, voor nakomelingen te zorgen.

Het gaat jammer genoeg niet goed met de Tapuit en het Konijn want minder konijnen zorgen voor het dichtgroeien van de duinen wat dan minder ideaal is voor de Tapuit. Verstoring door wandelaars die niet op de paden blijven kan ook een oorzaak zijn.

FR: Traquet motteux