Trek boven het Zwin

Trek boven het Zwin

De vogeltrek van noord naar zuid komt goed op gang.

In het Zwin zijn nu heel wat vogels te zien die op trek zijn. Lepelaars zijn dagelijks te zien en heel wat steltlopers stoppen ook eens om op krachten te komen. Kanoet, Rosse grutto, Kleine en Bonte strandloper, Grutto, Zilverplevier, Regenwulp zoeken op het slik naar voedsel.