Trektellen

Trektellen

Vogeltrek is een boeiend fenomeen, ook in het najaar proberen we zoveel mogelijk dit te bekijken en uiteraard een telling bij te houden.

Als de weersomstandigheden goed zijn kan er flink wat trek zijn van vogels, met duizenden exemplaren per uur vliegen die dan voorbij. Op heel wat plaatsen wordt er dan door enthousiaste 'vogelaars' geteld en uitgekeken naar de 'specialekes' zeldzame gasten dus.

We hebben onze 'spot' aan de kust op het kijkplatform aan het Zwin, bovenop de duinen. Van daar hebben we goed zicht op de kuststrook maar ook op zee en monding Westerschelde.

Ook bij ruig weer - harde wind uit NNW - kan dit voor allerlei verrassingen zorgen, zeevogels komen dan immers tegenaan de kust vliegen. Je kan dan soms Duikers, Zeevogels, Jagers, Alken, ... zien voorbijvliegen, alleen is het dan moeilijk om ons optisch materiaal goed vast te houden. Maar de voldoening is altijd groot, niet alleen is het genieten van dit prachtig natuurfenomeen maar ook het samenzijn met enkele vrienden maakt zo'n dag bijzonder.