Deze steltloper is ook een broedvogel in het Zwin.

De Tureluur (Tringa totanus) is een typische vogel van slik en schor, dus ook van het Zwin. Het hele jaar aanwezig en dus ook als broedvogel in het Zwin.

Wetenschappelijk medewerker Wouter Faveyts weet te melden dat er zo'n 19 paartjes broeden in het Zwin dit jaar. Een succes.

De Tureluur maakt z'n nest goed verstopt in hoge grassen, de jongen zijn nestvlieders. Bij gevaar vliegen de ouders luid roepend over de plaats waar de jongen verborgen zitten en zich koest moeten houden.

FR: Chevalier gambette
EN:
DE: